Opløftende bønner for tider med sorg og tab

Person, der læser Bibelen

Bønner i tider med sorg og tab er opløftende og kan mindske din tristhed. Bønner giver dig en måde at helbrede på, når nogen dør og dukker op fra smerterne med en fornyet tro. Originale bønner er alle af forfatteren Sally Painter.gave penge før plejehjem

En bøn om sorg og tab for at opløfte ånder

En bøn til enhverlider af sorg og tabkan løfte deres humør. Hvis du ersørger, reciter en bønat opmuntre din ånd til at forbinde med det guddommelige.relaterede artikler
  • Meditation for sorg for at finde helbredelse og frigivelse
  • Grief Journal opfordringer og ideer til at forny din ånd
  • At miste troen på Gud, når nogen er død: Find vej

'Jeg beder denne bøn til Gud om at løfte denne sorgsbyrde fra mit hjerte. Lys dit evige lys på min sjæl og lad mig føle glæden ved din kærlighed. Vejled mig med din visdom, så jeg kan forstå din plan. Lad mig læne på din styrke, så jeg kan blive stærk igen og komme ud af mit tab med en fornyet ånd af kærlighed og håb. Amen. '

En bøn for sorg og tristhed

Sorg og tristhed kan sætte dig i en tilstand af depression. Løft dig op fra fortvivlelsesdybden med en bøn fyldt med håb og løfte.

'Kære Gud, du kender mit hjerte. Du kender den tristhed, der fylder den. Du genkender, hvordan min sorg har skubbet alle andre følelser til side og vejer tungt på mig. Se mig, Gud. Hør mig, Gud. Hjælp mig venligst med at acceptere, at min [elskede rolle] blev kaldt hjem så hurtigt.Fjern min vredeog udskift det med en større accept af din vilje. Jeg beder for din helbredelse af min uendelige sorg og konstante sorg, der forhindrer mig i at leve. Hjælp mig med at se det gode i mit liv og fokusere min opmærksomhed igen på min familie. Vejled mig om at finde nye måder at klare mit tab på, der vil forny min sjæl og genopfylde mit hjerte med din evige kærlighed. Amen. 'En bøn om dybere forståelse for tabet af den elskede

At tackle tabet af en elsket kræver at bevæge sig gennem smerten. Bøn er en vidunderlig helingsproces, der kan lette din smerte.

'Jeg beder til dig, Herre, om at hjælpe mig med at udfylde dette enorme hul i mit hjerte med dit helbredende lys. Giv mig en dybere forståelse af din kærlighed. Vis mig måder at opbygge min tro på og før mig ud af dette mørke ind i dit kærlige lys igen. Amen. 'En bøn i sorgens og tabets tid

Livet ser ud til at stå stille, når du er overvældet af sorg og tab. Du kan komme ud af din sorg gennem bøn og hjælp fra Gud.'Verden er blevet stille, siden hendes / hans stemme er blevet tavst. Hjælp mig venligst at hæve mig over min sorg, åh Gud. Gennemstrøm min ånd med din kærlige venlighed og trøst. Fyld min sjæl med din evige kærlighed. Send dine engle til at løfte mig op, åh Gud, så de igen kan afsløre din herlighed for mig. Amen. '

En rørende bøn for at finde fred

At finde fred i en tid med sorg og tab kan virke umulig. Gennem bøn kan du blive genoprettet og vise vejen til fredelig accept.

'Åh Herre, hør min bøn og giv mig den fred, der går over al forståelse. Vis mig vejen til din trone, så jeg kan sidde ved dine fødder og kende dinoverholdende komfort. Lad et kilde af glæde stige op fra mit hjerte, indtil det flyder over. Før mig til din fredens have, så jeg kan sidde blandt englene. Lad mig høre deres lovsange og kende fred i min sjæl igen. Amen. '

Opløftende bibelvers til sorg, tristhed og tab

Der er mange opløftende bibelvers for alle, der lider af sorg, sorg og tab. Når du læser disse vers, fylder Herrens ånd din sjæl med trøst og kærlighed.

hvilke job kan du få med en Business Management-grad

Gud giver hvile fra byrder

'Kom til mig, alle I, der er trætte og byrdede, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på dig og lær af mig, for jeg er mild og ydmyg i hjertet, og du vil finde hvile for dine sjæle. For mit åg er let, og min byrde er let. ' Mattæus 11: 28-30

Løfte om genforening med elskede

'Så med dig: Nu er din sorgstid, men jeg vil se dig igen, og du vil glæde dig, og ingen vil fjerne din glæde.' Johannes 16:22

Ikke mere sorg eller død

'Og Gud skal tørre alle tårer væk fra deres øjne; og der skal ikke være mere død eller sorg eller gråd, og der skal ikke være mere smerte; for de tidligere ting er forbi. ' Åbenbaring 21: 4

Længere opløftende bønner til dem der lider sorg og tab

Du kan finde længere bønner for at klare og overvinde sorg og tab. Opløftende bønner giver dig trøst og guddommelig forståelse, der sætter dig på vejen for helbredelse.

En bønedag gennem Skriften

Lyt til ni timers bibelskrifter for at løfte og trøste, når du ikke kan koncentrere dig om at læse Bibelen eller recitere dine egne bønner.

Lyt til lydbønner for sorg og tab

Du kan finde og lytte til forskellige lydbønner, der giver stor sorg for din sorg. Nogle af disse er podcasts dagligt, mens andre er individuelle trøsteskrifter inkluderet i bønner. Lyt til en lydbøn for trøst, når du sørger:

Lydbøn om styrke under sorg og tab:

Lydbønner, der tilbyder trøst for alle, der sørger:

Gentagelse af opløftende bønner for at finde trøst i tider med sorg og tab

Kraften i bøn findes i det talte ord. Når du først har fundet en eller to bønnertrøster din sorgog tab, gentag det regelmæssigt.

hvordan du modtager kuponer i posten